En modern mekanisk verkstad

I vår mekaniska verkstad i Blekinge får du hjälp med allt som har med industrimontage, tillverkning och konstruktion att göra. Du som kund vill ju känna att vi har skapat en lösning för dina behov och förutsättningar. Vår mekaniska verkstad har sedan 1975 visat hur vi kan försörja våra kunder med god industriservice.

Mekaniska verkstad - Prefabricering

Prefabricerade lösningar i vår mekaniska verkstad är ingen nyhet men genom bland annat denna metod kan vi alltid jobba på det mest effektiva sättet. Vi har dig som kund i centrum från start till mål. Vi tänker på allt från helhet till detalj. Vi tror att de gånger vi tänker ut nya unika lösningar så följer vi inte utvecklingen, utan ligger i frontlinjen för den.

Mekanisk verkstad - Konstruktion i AutoCad

Du som kund kan bifoga cad-ritningar som underlag vid tillverkning. Vilket gör att vi snabbt kan ta fram de delar du behöver. Vi innehar god kompetens inom konstruktion och hållfasthet samt kunskapen om materialval och dess påverkan. Samtliga ritningar görs i AutoCAD. Undvik problem innan de uppstår genom att fråga oss om hur vi har löst tidigare uppdrag på vår mekaniska verkstad.

 

Relevanta länkar till våra mekaniska verkstad:

Läs mer om vår industriservice tll våra kunder
Läs mer om våra tjänster inom svetsning