Hoppa till innehåll

Svetsning på verkstad & industri

Vi väljer mellan fyra olika svetsmetoder när det kommer till bygga en konstruktion eller reparera i metall. TIG-svetsning, gas-svetsning, metallbågesvetsning MMA och MIG-svetsning är alla former av svetsning som vi utför. Allt för att du ska känna dig trygg i att vi har rätt kompetens för jobbet.

Svetsning – konstruktion och reparation

Du kan alltid få hjälp med en specialist på vad du ska göra. Oavsett vad du har att göra, vi kommer alltid veta vilken metod som passar bäst för ditt uppdrag. Vi har rätt kunskap och erfarenhet, samt den senaste tekniken inom svetsning.

TIG-svetsning, mig/mag-svetsning och gas-svetsning

Det finns flera olika så kallade ”autogensvetsar” som används för svetsning i vakuum. Inom denna grupp av svetsmetoder finns det tre olika typer av processer: TIG-svetsning (Tung Ionen Gaz), mig/mag-svetsning och gas-svetsning.

TIG-svetsning är en så kallad ”kontinuerlig strålsvetsning”, dvs. en svetsstråle med konstant intensitet och energi försörjs under hela arbetstiden. Mig/mag-svetsning är en variation av TIG-svetsningen där en elektrod används, istället för den kontinuerliga strålen.

Gas-svetsning är en så kallad ”pulsstrålsvetsning”, dvs. strålen avbryts och startas upp igen under arbetets gång. Detta ger förutsättningar för svetsning i vakuum och med höga effekter.

Metallbågesvetsning, även kallad MMA-svetsning (Metal Arc Welding), är en elektrodsvetsningsmetod där den elektriska strömmen leds till arbetsobjektet via en lågspänd elektroddragare. MMA-svetsning är en mycket användbar svetsmetod och har flera fördelar gentemot andra svetsmetoder; metallbågsvetsning är en relativt enkel teknik att bemästra, den kräver varken svetshjälpmedel eller skyddsgas och är dessutom användbar i många olika situationer.